SPOT Jasnej Gwiazdy

 

Fundacji "Mały Bohater" powierzono zadanie publiczne pt. prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy. Placówka obejmuje opieką 24 dzieci oraz ich rodziny
i oferuje zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje indywidualne
i poradnictwo rodzinne, Trening Umiejętności Wychowawczych, warsztaty dla rodzin, animacje środowiskowe i pogotowie lekcyjne. 

Działania finansowane ze środków budżetu Miasta Gdynia. 

listopad 2018 - nadal

Nasze projekty

Ja - Ty - My - Kreatywni!

jesień 2018

Projekt "Ja-Ty-My-Kreatywni" zrealizowany w ramach Gdańskich Funduszy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Morena. Szkolenie z zakresu kreatywności dla dzieci zostało przeprowadzone w dwóch placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego prowadzonych przez Fundację dla Rodziny "Ogniska Nadziei". W każdym z dwóch domów dla dzieci prowadziliśmy zajęcia na czterech pięciogodzinnych spotkaniach.

Wsparcie w czasie epidemii!

kwiecień -  maj 2020

Projekt zrealizowany w ramach programu grantowego
ze środków Funduszy ING Dzieciom. Program  dotyczył wsparcia dla organizacji w czasie epidemii. W ramach pozyskanych środków Fundacja Mały Bohater zakupiła cztery laptopy, które przekazała dzieciom z całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej "Ogniska Nadziei" oraz dzieciom

z placówki wsparcia dziennego Spot "Jasnej Gwiazdy".

Matematyczne poniedziałki!

czerwiec   -   sierpień 2020

Projekt "Matematyczne poniedziałki" zrealizowany w ramach dotacji z funduszy fundacji MBank.  Warsztaty z zakresu kreatywności, rozumienia matematyki dla dzieci zostały przeprowadzone w placówce wsparcia dziennego Spot "Jasnej Gwiazdy" w Gdyni. Projekt zakończył się konkursem plastycznym dotyczącym matematyki, w którym zwyciężyło każde dziecko.

Media Społecznościowe

Kontakt

mail: biuro@fundacjamalybohater.pl

Skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania. Jesteśmy otwarci wedle ustaleń z koalicjantami

Stale szukamy sposobów na rozwijanie skrzydeł. Jeśli chcą Państwo pomóc nam i naszym podopiecznym, prosimy o przelew z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe" na numer konta: 35 1140 2004 0000 3902 7743 8207

Wesprzyj nas