Media Społecznościowe

Kontakt

mail: biuro@fundacjamalybohater.pl

Skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania. Jesteśmy otwarci wedle ustaleń z koalicjantami

Stale szukamy sposobów na rozwijanie skrzydeł. Jeśli chcą Państwo pomóc nam i naszym podopiecznym, prosimy o przelew z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe" na numer konta: 35 1140 2004 0000 3902 7743 8207

Wesprzyj nas

SPOT Jasnej Gwiazdy

 

Fundacji "Mały Bohater" powierzono zadanie publiczne pt. prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy. Placówka obejmuje opieką 24 dzieci oraz ich rodziny
i oferuje zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje indywidualne
i poradnictwo rodzinne, Trening Umiejętności Wychowawczych, warsztaty dla rodzin, animacje środowiskowe i pogotowie lekcyjne. 

Działania finansowane ze środków budżetu Miasta Gdynia. 

listopad 2018 - nadal

Nasze projekty

Ja - Ty - My - Kreatywni!

jesień 2018

Projekt "Ja-Ty-My-Kreatywni" zrealizowany w ramach Gdańskich Funduszy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Morena. Szkolenie z zakresu kreatywności dla dzieci zostało przeprowadzone w dwóch placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego prowadzonych przez Fundację dla Rodziny "Ogniska Nadziei". W każdym z dwóch domów dla dzieci prowadziliśmy zajęcia na czterech pięciogodzinnych spotkaniach.

Wsparcie w czasie epidemii!

kwiecień -  maj 2020

Projekt zrealizowany w ramach programu grantowego
ze środków Funduszy ING Dzieciom. Program  dotyczył wsparcia dla organizacji w czasie epidemii. W ramach pozyskanych środków Fundacja Mały Bohater zakupiła cztery laptopy, które przekazała dzieciom z całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej "Ogniska Nadziei" oraz dzieciom

z placówki wsparcia dziennego Spot "Jasnej Gwiazdy".

Matematyczne poniedziałki!

czerwiec   -   sierpień 2020

Projekt "Matematyczne poniedziałki" zrealizowany w ramach dotacji z funduszy fundacji MBank.  Warsztaty z zakresu kreatywności, rozumienia matematyki dla dzieci zostały przeprowadzone w placówce wsparcia dziennego Spot "Jasnej Gwiazdy" w Gdyni. Projekt zakończył się konkursem plastycznym dotyczącym matematyki, w którym zwyciężyło każde dziecko.