Media Społecznościowe

Kontakt

mail: biuro@fundacjamalybohater.pl

Skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania. Jesteśmy otwarci wedle ustaleń z koalicjantami

Stale szukamy sposobów na rozwijanie skrzydeł. Jeśli chcą Państwo pomóc nam i naszym podopiecznym, prosimy o przelew z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe" na numer konta: 35 1140 2004 0000 3902 7743 8207

Wesprzyj nas

O nas

Fundacja "Mały Bohater" działa od 5 II 2017 roku. Najważniejsze cele Fundacji to szeroko pojęta pomoc społeczna, zwłaszcza w postaci pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania tych rodzin. Staramy się również wspierać system pieczy zastępczej i podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wyrównywać szanse edukacyjne i społeczne, przeciwdziałać wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz tworzyć miejsca pracy